Κύριες και Κύριοι, συντονιστείτε καί προσδεθείτε…

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

Σε τι ουσιαστικά διαφέρει ο προεκλογικός Σύριζα απο την προεκλογική ΝΔ των Ζαππείων…
Στο οτι έχουν μεσολαβήσει δυό τραγικά κι ανθρωποκτόνα έτη ακατάσχετης αιμορραγίας των καλοκάγαθων ακροατών και άρα οι ψαλμοί σε μάταιη επανάληψη δεν συγκινούν, δεν αρκούν, δεν επουλώνουν.
Στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση οι ρυθμίσεις που ισχύουν, προβλέπουν ότι μια χώρα μπορεί να έχει στη διάθεσή της ΔΙΑΡΚΩΣ απεριόριστη ποσότητα ρευστότητας της Κεντρικής Τράπεζας, μέσω των εμπορικών της τραπεζών.
Η ΕΚΤ δεν χρειάζεται να τυπώνει χρήμα: το δημιουργεί λογιστικά.
Αυτό γίνεται μέσα στα πλαίσια του μηχανισμού που δημιούργησε η ΕΚΤ υπό το όνομα “Target-2”.
Με αυτό, η ΕΚΤ χρηματοδοτεί μέσω των εμπορικών τραπεζών τόσο την κατανάλωση μέσα σε κάθε χώρα, όσο και τη φυγή των κεφαλαίων σε απεριόριστο ύψος ,είτε μέσα στην ΕΕ όσο και προς την κατεύθυνση τρίτων χωρών.
Το Target-2 ..(Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System – Διευρωπαϊκό αυτόματο σύστημα διακανονισμού εντολών πληρωμής σε συνεχή χρόνο) είναι σύστημα πληρωμών μεταξύ των τραπεζών στις χώρες-μέλη της ευρωζώνης.
Για πολλά χρόνια σ’ αυτά τα υπόλοιπα λογαριασμών δεν παρουσιάζονταν μεγάλα ποσά.
Αυτό όμως άλλαξε με την κρίση της Ευρωζώνης.
Το θετικό υπόλοιπο (λαβείν) λογαριασμών της γερμανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας έχει εν τω μεταξύ εκτοξευτεί στα ύψη, πάνω από 700 δις ευρώ.
Απέναντί της είναι υψηλά ελλειμματικά υπόλοιπα (δούναι) λογαριασμών, προπάντων της Ιταλίας και της Ισπανίας.
Έτσι τα υπόλοιπα λογαριασμών Target-2 είναι κυρίως ένα υποκατάστατο για τα δάνεια που συνάπτονται μεταξύ των εμπορικών τραπεζών της νομισματικής ένωσης, που σε κανονικές συνθήκες λειτουργούν σαν σύστημα συγκοινωνούντων δοχείων και διασφαλίζουν την ισορροπία της ρευστότητας μεταξύ των εμπορικών τραπεζών.
Πρόσβαση στην κατανάλωση έχει ΜΟΝΟΝ όποιος έχει πρόσβαση στην κυκλοφορία του χρήματος (τραπεζική ή άλλη), που χρηματοδοτείται απο το target2 της ΕΚΤ.
Έχει όμως πρόσβαση και αυτός που είναι εξασφαλισμένος μέσω του κρατικού προυπολογισμού – μισθωτός ή συνταξιούχος.
Εδώ δεν δουλεύει η ΕΚΤ με το target2 αλλά, τα κρατικά έσοδα ,δηλαδή πληρώνει ο φορολογουμενος και ο διακρατικός δανεισμός.
Φυσικά και για τις εισροές εγγυάται “σε πρώτο πλάνο” το Ελληνικό δημόσιο, δηλαδή ο Έλλην φορολογούμενος.
Άν όμως “καταπέσει” το Ελληνικό δημόσιο, τότε την εγγύηση φορτώνεται ο τελικός εγγυητής, ο Ευρωπαίος φορολογούμενος.
Καταλαβαίνετε βεβαίως τά προεκλογικά ΦΟΥΜΑΡΑ περί επικείμενης ρευστότητας στήν αγορά.
Σε περίπτωση bank run θα “φορτώσουν” στο target2 ένα έκτακτο ενισχυμένο φορτίο.
Έχετε την εντύπωση ότι αυτό που έγινε το 2012 δεν ήταν “ελαφρό” bank run;
Φυσικά καί ήταν καί έτσι ακριβώς τό αντιμετώπισαν.
Απεριόριστη είναι βεβαίως η πρόσβαση στο target-2, λόγω της συνεχιζόμενης φυγής των κεφαλαίων από τις χώρες PIIGS προς το εξωτερικό.
Το μεγάλο πρόβλημα για την ΕΚΤ είναι ότι τα bank-runs είναι σαν τις επιδημίες,μπορούν να μεταδοθούν ταχύτατα, σε όλη τη νομισματική ζώνη, και πολύ πέρα απο αυτήν.
Η “ασπίδα” του target2 “θεωρητικά” είναι αδύνατο να καταστραφεί απο υπερφόρτωση.
Όμως όσο η ανισορροπία μέσα του μεγαλώνει, θα μεγαλώνουν και οι πολιτικές πιέσεις για τελική λύση “εκτός συστήματος”.
Δύο λύσεις υπάρχουν ,ή η διάλυση της Νομισματικής Ένωσης ή  η Κοινοτικοποίηση του χρέους- καί ΜΟΝΟ αυτές .
Δηλαδή πλησιάζουμε στην “ώρα 0”.