Εργασιακός Μεσαίωνας για 400 ευρώ…

ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Τό Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, αναφέρει ότι 850 χιλιάδες εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι εδώ καί 12 μήνες, την ώρα οι πραγματικοί μισθοί στον ιδιωτικό τομέα έχουν γυρίσει 30 χρόνια πίσω.
Τα βασικά χαρακτηριστικά τής αγοράς εργασίας στη χώρα μας είναι ,οι χαμηλοί μισθοί,η ανασφάλιστη εργασία καί οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης.
Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης σήμερα κυριαρχούν, ενώ το 2009 αντιπροσώπευαν το 26% των νέων συμβάσεων καί το 2013 αντιπροσώπευαν το 51% των νέων συμβάσεων εργασίας.