Μακράν απάσης πολιτικής αποχρώσεως.

 

ΕΓΩ

“Ο πολίτης ουδενί των άλλων ορίζεται μάλλον ή τω μετέχειν κρίσεως και αρχής”.
Παρακαλω να μή συγχέεται το όνομα μου μέ οποιαδήποτε “πολιτική “πρακτική.
Μιλώ και θα ομιλώ ως Κώστας Παντελάκης.