Θαύμα παιδάκι μου θαύμα διώξαμε την τρόικα…

ΕΣΠΕΡΙΑ

Υπουργοί εκλεγμένης Κυβέρνησης θα μεταβούν για έλεγχο από υπαλλήλους στην
“Εσπερία”.
Σε λίγο θα καταργήσουμε και τα μνημόνια μόνο κάτι προαπαιτούμενα -μερικές τροπολογίες και Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου σε κάτι πολυνομοσχέδια θα μετασχηματιστούν και θα αναβαπτιστούν, λες και δεν υπάρχει Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής έως το 2018.
Η κατάντια της κυβέρνησης μιας ανεξάρτητης χώρας,διότι το πρόβλημα δεν είναι η τρόικα αλλά η χωροθέτηση της παραλαβής των λανθασμένων (εκ των ιδίων η αξιολόγηση) μέτρων και απαιτήσεων..
Θα κάνουμε και οικονομία θα μεταβαίνει ο Υπουργός μετά των Γ Γραμματέων των Γ Δ/ντων και λοιπών παραγόντων και θα πληρώνουμε για να παραλάβουμε τις οδηγίες.
Μάλλον στείλαμε την Κυβέρνηση στην Τρόικα,έτσι είναι στην υπερκείμενη αρχή μεταβαίνουν οι υποκείμενοι ελεγχόμενοι, πλήρης αποκατάσταση της ιεραρχίας.