Ιδανικές μεταβάσεις υπάρχουν μονάχα στην θεωρία και ποτέ στην πράξη…

Πρωτος

Έχω την αίσθηση πως η πραγματική “πρωτοπορία” πρέπει να δείχνει τον δρόμο χωρίς να τον υπαγορεύει και δη με έναν αλαζονικό πολλές φορές τρόπο.
Έκ των πραγμάτων πρέπει να περιλαμβάνει μια περίοδο όπου τα πάσης φύσεως ιδεολογήματα “καταρρέουν” – ανατρέπονται και την θέση τους παίρνουν νέα σχήματα ως προς το πολιτικό “πράττειν”, την κοινωνική ζωή, τους τρόπους πραγμάτωσης της παραγωγικής δραστηριότητας, τους τρόπους κατανομής του συλλογικά παραγόμενου προϊόντος
Εάν κανείς αισθάνεται πρωτοπόρος πρέπει να δείχνει τον δρόμο, να “ωθεί” κι όταν χρειάζεται να θυσιάζεται -με ότι μπορεί αυτό να σημαίνει-, έτσι ώστε οι πολλοί να γευτούν αυτό που τους στερεί ο βαθύτατα απάνθρωπος και κτηνώδης καζινο-καπιταλισμός.
Πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο πως ιδανικές μεταβάσεις υπάρχουν μονάχα στην θεωρία και ποτέ στην πράξη,για τα κοινωνικά και οικονομικά συστήματα.