Όμως “άρπαξαν” από τα ταμεία ,ηταν νόμιμο;

OMOLOGA

Αυτά λέει η ΤτΕ.
Οταν ανάγκαζαν τα Ταμεία να συμμετάσχουν στο PSI προφανώς και γνώριζαν ότι επρόκειτο για ενδοκυβερνητικό χρέος και δεν “μέτραγε” στο PSI.δεν μπορεί τόσα βαρύγδουπα πτυχία έχουν, αυτό δεν το ήξεραν που το ξέρει και ο κάθε πρωτοετής των οικονομικών;
Η ΤτΕ δηλώνει πως το καθαρό όφελος από την αναδιάρθρωση του χρέους δεν ήταν το αναμενόμενο,εξ αιτίας:
-Της ανάγκης για ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών με έκδοση νέου χρέους (ύψους 41 δισ. ευρώ εντός του 2012).
-Του δανεισμού ύψους 11,3 δισ. ευρώ για την επαναγορά χρέους (το Δεκέμβριο).
-Του γεγονότος ότι η μείωση της αξίας των ομολόγων που διακρατούσαν τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία ή άλλοι φορείς (ύψους 16,2 δισ. ευρώ) δεν οδήγησε σε μείωση του χρέους, επειδή επρόκειτο για ενδοκυβερνητικό χρέος.
-Του δανεισμού 4,5 δισ. ευρώ για την παροχή ομολόγων του EFSF στα ασφαλιστικά ταμεία ως αντισταθμιστικού οφέλους έναντι της μείωσης των απαιτήσεων που υπέστησαν.
-Της ανάγκης για δανεισμό 11,9 δισ. ευρώ για την κάλυψη του ελλείμματος του 2012 (συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής δεδουλευμένων τόκων το Φεβρουάριο, αλλά όχι και της επίπτωσης από τη στήριξη τραπεζικών ιδρυμάτων).
-Της ανάγκης κάλυψης λοιπών υποχρεώσεων του Δημοσίου- πληρωμές στον ΕΜΣ, πληρωμές παλαιών οφειλών – συνολικού ύψους 1,9 δισ. ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό το καθαρό τελικό αποτέλεσμα όλων των συναλλαγών ήταν η μείωση του χρέους εντός του 2012 μόνο κατά 51,2 δισ. ευρώ, σημειώνει η ΤτΕ.
Όμως άρπαξαν από τα ταμεία ,ηταν νόμιμο;