Πατρίδα δεν είναι μονάχα το παρελθόν που κουβαλάμε μέσα μας,πατρίδα είναι και το παρόν, όπως το ζει ο καθένας μας.

ΚΑΛΠΑΚΙ

Ας μην ξεχνάμε ότι Πατρίδα δεν είναι μονάχα το παρελθόν που κουβαλάμε μέσα μας,πατρίδα είναι και το παρόν, όπως το ζει ο καθένας μας.
Τα Πάντα στην ανθρώπινη οντότητά μας καθορίζονται από την Ψυχή.
Είναι αυτό το άυλο, είναι αυτό που συνδυαζόμενο με το εσωτερικό σου Πάθος μπορεί να κινήσει βουνά
“Οι μη οργιζόμενοι εφ’ οις δει ηλίθιοι δοκούντες είναι”,
(όσοι δεν οργίζονται γι’αυτά που πρέπει είναι ηλίθιοι)… ορίζει ο Αριστοτέλης.
Το κυβερνολόι και οι ανθρωποκάμπιες που το δορυφορεί δεν έχουν διλήμματα.
Τα θησαυροφυλάκια του κόσμου είναι γεμάτα από τις παλιανθρωπιές και τις κλεψιές τους.
Τους ενδιαφέρει μόνο να παραμείνουν στην εξουσία.
Στο “Χρονικόν Μεγάλης Τραγωδίας” του Χρήστου Αγγελομάτη, που δείχνει την αγαστή συνεργασία του Ισλάμ και των Φραγκογερμανών για την εξαφάνιση ακόμη και των λειψάνων του Γένους μας.
Γράφει στην σελίδα 379 ο συγγραφέας:
“Οι παλαιότεροι θα ενθυμούνται την δημοσιευθείσαν είδησιν εις τα αθηναϊκάς εφημερίδας, μίαν ημέρα του Φεβρουαρίου του 1924.
Το προσεγγίσαν εις την Θεσσαλονίκην αγγλικόν πλοίον “Ζαν”, μετέφερε 400 τόννους οστών Ελλήνων, από τα Μουδανιά εις την Μασσαλίαν, προς βιομηχανοποίησιν.
Οι εργάται του λιμένος Θεσσαλονίκης, πληροφορηθέντες το γεγονός, εμπόδισαν το πλοίον να αποπλεύσει, επενέβη όμως ο Άγγλος πρόξενος και επετράπη ο απόπλους.”
Τα πήγαιναν τα κόκκαλα τα ιερά των σφαγιασθέντων Ελλήνων για “σαπούνι Μασσαλίας”.
Οι Τούρκοι τα πούλησαν, οι Γάλλοι τα αγόρασαν, οι Άγγλοι διευκόλυναν και οι Γερμανοί, αργότερα, μιμήθηκαν.
Είναι από τα λεγόμενα ανοίγματα του δυτικού πολιτισμού προς το “ειρηνόφιλο Ισλάμ”…πού τώρα απειλεί.