Παντέρμη πατρίδα.

Πατριδα

Καλό θα ήταν να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους και να μην παίζουν με το Λαό.
Απαράδεκτη παλαιοκοματική νοοτροπία καί “Μαυρογυαλουρισμός” στό κόκκινο.
Όσοι κάνετε αναλύσεις και σχόλια νά μήν προσπερνάτε τη χρυσή αυγή ,που ανέδειξε τό φαύλο πολιτικό σύστημα στη κοιτίδα της Δημοκρατίας.
Ευθύνη έχουν όλοι και κάποτε πρέπει ο λογαριασμός να πληρωθεί.
Παντέρμη πατρίδα.